IANTD Intro to tech

Kursen IANTD Advanced Recreational Trimix är skapad för dykare som vill ta sin dykning till en annan nivå. Efter godkända resultat och en lämplighetsbedömmning från din instruktör certifieras eleven inom IANTD, International Association of Nitrox and Technical Divers. Denna kurs är inte en såkallad teknisk dykutbildning utan en kurs där eleverna introduceras in till den tekniska dykningen. Utbildningen är uppdelad i olika moduler med teori kombinerat med skills följt av två stycken examensdyk. Examensdyken till max 48mt, max END 24 m och med en maximal dekompression av 15 min görs förslagsvis på Malta under fyra dagar. Under våra utbildningar videofilmas allting och gås noggrant igenom efter varje avslutat dykpass.

Schema: 30augusti klockan 18.00
(Ett schema bestäms tillsammans i gruppen)

Helg 1 Lör
Teori 1: Utrustningskonfiguration och planering ,
Pool 1: Team order/protocol avvägnings/trim övningar och simtester i olika former
Helg 1 Sön
Teori 2 Dykplanering fortsättning
Pool 2 Fentekniker och Basic 5.
Helg 2 Lör

Teori 3 Psykologiska aspekter kring avancerad dykning
Pool 3 Stresshantering, OOG (Out of Gas),  SMB Deployment,

Helg 2 Sön
Teori 4 Fysiologi och gaslagar
Pool 4 gashantering, flaskhantering
Helg 3
Lör Ute 1 Skillsdyk
Sön Ute 2 Skillsdyk
Ni får minst räkna med sex heldagar träning utöver dessa fasta tider. Detta är naturligtvis individuellt.
Examensdyk mars månad på Malta. Går naturligtvis bra och göra dem hemma också.
Alla dyktillfällen videofilmas och de-briefas noggrant efteråt, denna video de-briefing är ett nödvändigt verktyg i din personliga utveckling.
Jag vill poängtera att det inte finns några som helst genvägar genom denna kurs eller utrustningskonfiguration, så läs noggrant igenom ”utrustningskrav” se här
Pris SEK 7.500 för träning, övningsgas EANx 32 ingår
Detta ingår inte:
Bassäng entréer, transporter, kurslitteratur (varje elev skall  ha en egen kopia SEK 750)
Deco 50%  ca SEK 200
TX (Trimix)  28/25  SEK 500/fyllning.
Väl mött!
Mattias Miller, er kursledare.

Nyhetsbrev

Ta del av nyheter & erbjudanden, fyll i din e-post nedan!