Advancedkurs

VIKTIG information om din fortsättningsutbildning:
Den här kursen är inte, som man kan tro av namnet, en kurs för avancerade dykare, utan en kurs som du kan gå direkt efter grundkursen eller när du dykt ett tag och vill utvecklas vidare. Kursen består av korta teoretiska genomgångar som ger dig den kunskap som du behöver för att genomföra de många praktiska dykövningarna. De praktiska övningarna görs i öppet vatten och består av fem dyk. Här får du prova på olika typer av dykning och du utvecklar också dina praktiska färdigheter i hur du använder din dykutrustning på ett säkert sätt. De fem dyken som görs kan vara navigationsdyk, djupdyk, nattdyk, torrdräktsdyk samt multileveldykning. De dyk man genomför under sin fortsättningskurs får man senare tillgodoräkna sig under specialkurserna för aktuellt område.

Schema:
7-8/9 klockan 08.00-18.00

Krav:
PADI Open Water Diver eller motsvarande. Mask, snorkel fenor, kompass & lampa. Detta köps till ett förmånligt pris vid kursstart. Läst och svarat på samtliga kunskapskontroller för de aktuella dyken (hör med din instruktör vilka delar du skall ha läst inför kursen)

Pris:
2.500 kronor exklusive kurslitteratur. Eleverna ansvarar själva för transport av sig själva och sin tilldelade utrustning till och från dykaktivitet. Alla elever behöver inte ta egen bil utan man delar in sig i små grupper och tar de bilar man behöver. Självklart delar man på bensinkostnaderna.

Anmälningsavgift: 1 000 kronor
Betalningssätt: kort, kontant eller swish

Detta ingår i kurspriset:
Kurslitteratur om man bokat sig i samband med sin grundkurs Internationellt dykcertifikat och certifikatskostnad vid uppvisande av godkända resultat, diplom, dekal och tygmärke, lån av flaskor och samtliga fyllningar.

Nyhetsbrev

Ta del av nyheter & erbjudanden, fyll i din e-post nedan!