Service

Servicen av din dykutrustning är en förutsättning för din säkerhet och ett lyckat dyk. För att hålla din dykutrustning i bra skick krävs att du sköter den på ett korrekt sätt. Du bör därför lämna in din utrustning på service för inspektion och justering varje år, alternativt efter var 100:e dyk.
Arkö Dyk är behöriga att serva marknadens flesta märken och produkter. Den mesta servicen kan vi själva göra i butiken och ibland kan vi behöva skicka iväg vissa delar. Kom in till oss så får du veta mer.

Flaskor ska provtryckas vart femte år men bör inspekteras visuellt varje år. För att effektivisera vårt arbete så att du snabbare kan få tillbaka din flaska ber vi dig att ta bort eventuella dekaler på flaskan innan inlämning. Sitter dekalen kvar tar vi ut en avgift.
Alla regulatorer som servas på Arkö Dyk rengöres med ultraljud. Utraljud är det effektivaste och mest skonsamma sättet att få din regulator helt ren från avkalkningar, smuts och föroreningar. Alla regulatorer smörjs dessutom med syrgaskompatibelt fett.

Nyhetsbrev

Ta del av nyheter & erbjudanden, fyll i din e-post nedan!