Beskrivning

Fästes i nedre bulten på ditt luftpaket.

Finjusterar ditt trim genom att flytta vikten bakåt.

Vikt: 2-3kg