Multilevel Diver

De flesta dykplatser, från korallrev till insjöar, ger möjlighet till multileveldykning. Finns det bara en bottentopografi som tillåter att du börjar dyket djupt för att sedan fortsätta till allt grundare djup, kan du planera ett multileveldyk. Du kan även planera många vrakdyk som multileveldyk.

Upplägg
Unders kursen kommer du att berika dina kunskaper kring dykdatorernas funktion, dekompressionsteori och fortsatt dykning efter fel på dykdatorn.Innan kursens två dyk går vi även igenom hur Multilevel RecreationalDive Planner (eRDPML) fungerar. Innan teoritillfället ska man ha läst igenom kapitlet om multileveldykning i Advanced-boken samt gjort kunskapskontrollen

Förkrav
OW eller motsvarande. Minimiålder 12 år.

Utrustning
Du behöver komplett dykutrustning för att genomföra kursen. All utrustning utom mask, snorkel och fenor finns att hyra.

Pris
1500 kr

Schema Multilevel Diver och övriga Specialkurser

Det finns för närvarande inga inplanerade kurstillfällen.

Nyhetsbrev

Ta del av nyheter & erbjudanden, fyll i din e-post nedan!