Deep Diver

Det här är kursen för dig som känner ett sug och behov av att gå lite djupare. Under kursen kommer du att på ett säkert sätt hantera dyk mellan 18 och 40 meters djup. Du lär dig de säkerhetsregler,dyktekniker och utrustningskrav som möjliggör gör djupare dykning. Du blir kvalificerad att dyka ner till 40 meter i förhållanden som är lika bra eller bättre än de som rådde under kursen

Upplägg
Vi börjar med ett teoripass där vi går igenom djupdykningstekniker, olika typer av utrustning och säkerhetsaspekter kring djupdykning. Innan teoritillfället ska man ha läst igenom kapitlet om djupdykning i Advanced-boken samt gjort kunskapskontrollen.Vi tittar även över din privata utrustning och gör förändringar på din konfiguration om det behövs. Vi gör totalt fyra dyk fördelade över två dagar.

Förkrav
AOW eller motsvarande. Minimiålder 15 år.

Utrustning
Du behöver komplett dykutrustning inklusive lampa och en ytmarkeringsboj samt linrulle eller spole för att genomföra kursen.

Pris
2500 kr

Schema Deep Diver och övriga Specialkurser

Det finns för närvarande inga inplanerade kurstillfällen.

Nyhetsbrev

Ta del av nyheter & erbjudanden, fyll i din e-post nedan!