NORMOXIC TRIMIX

Kursen är skapad för de som vill vidareutveckla sina kunskaperna om EANx och Trimix dykning till “Tech” nivå.
Kursen Normoxic trimix ger dig kunskaper i att göra heliumbaserade dyk inom det normoxiska spannet (16% O2) ner till 60 m på ett säkert och upplevelsebaserat sätt. I den teoretiska delen läggs fokus på avancerad dykplanering, gaslagar, dekompressionsteori, tryckrelaterade skador och omhändertagande av olycksfall.

Kursen stegras med olika nivåer på färdighetskrav där instruktören spelar en viktig roll i din färdighetsutveckling. Stegvis ökar dessa färdigheter med fokus på att eleven och teamet skall skapa en så stabil plattform som möjligt att arbete tillsammans ifrån. Övningarnas sekvenser kommer noggrant demonstreras av instruktören både på land och i poolliknade förhållanden. Under träningen kommer allting att videodokumenteras och de-breifas efteråt.
När teamet är redo för sina djupa dyk åker hela teamet till Malta för att genomföra 3-6 dagars av vrakdykning. Naturligtvis kan de djupa delarna genomföras hemma under maj-oktober månad.

Maxdjup under kursen är 60 mt

Krav:
18 år.
Icke rökare.
Behärska engelska språket.
Advanced Recreational Trimix el Advanced Nitrox.
Fullständig utrustning enligt utrustningskravet.

Pris:
8990 kronor eleven betalar för träning, certifiering förtjänas.

Detta ingår inte i kurspriset:
Kurslitteratur, Bassäng entréer, transporter, gaskostnader.

Vid frågor kontakta butiken via mail eller telefon 011-188650.

Schema NORMOXIC TRIMIX och övriga IANTD

Det finns för närvarande inga inplanerade kurstillfällen.

Nyhetsbrev

Ta del av nyheter & erbjudanden, fyll i din e-post nedan!