ADV REC TX

Kursen IANTD Advanced Recreational Trimix är skapad för dykare som vill ta sin dykning till en annan nivå. Efter godkända resultat och en lämplighetsbedömmning från din instruktör certifieras eleven inom IANTD, International Association of Nitrox and Technical Divers. Denna kurs är inte en såkallad teknisk dykutbildning utan en kurs där eleverna introduceras in till den tekniska dykningen. Utbildningen är uppdelad i olika moduler med teori kombinerat med skills följt av två stycken examensdyk. Examensdyken till max 48mt, max END 24 m och med en maximal dekompression av 15 min görs förslagsvis på Malta under fyra dagar. Under våra utbildningar videofilmas allting och gås noggrant igenom efter varje avslutat dykpass.

Vilka teoretiska delar gås igenom
– Mental och fysisk kondition
– Dykplanering
– Fysiologi vid EANx och Trimix dykning.
– Fysik och Gaser
– Utrustning
– Stresshantering
– Hantering av decoflaska
– Krandrillar
– Nödfalls procedurer mm.
Efter avslutad teori modul skrivs ett skriftligt test.

Vilka skills skall jag klara av
– Utrustningskännedom
– genomgång/genomförande av dyk
– Trim/balans korrigering
– Avvägningsövningar med hjälp av adningskontroll
– Simmtekniker
– Teamkontroll
– Teamprotokoll
– Gasdelning
– SMB hantering
– Flaskhatering
– Gashantering av en decogas
– Minimum deco
– Deco procedurer max 15 min av totalt deco
– Nödprocedurer

Utrustningskrav
– Flaskor: min volym 4.640 liter. Isolationskran, gummivred och rostfria band. Inga flasknät eller flaskfötter får finnas.
– 80cuf stage/decoflaska tillhörande Decokitt
– Argon kitt min volym 0,85liter inkl 1:a steg och tillhörande slang.
– BC: minst 40ibs one piece harness  5 st  D-ringar Ingen strapping
– Regulatorer: 3st balanserade 1:a steg och 3 balanserade 2:a steg. 2:a stegen skall  kunna öppnas utan verktyg, EJ Poseidon. Ett komplett regulatorpaket måst vara O2 cleaned.
– Slanglängder 1st 210cm LP, 1st 55cm-61cm LP,  1st 55cm-61cm LP, 1st 101cm LP,  51cm-61cm HP, 1st 15cm HP.  Inga slangstrumpor på slangarna.
– Manometer för bakgas och en O2 manometer för decogas, Ingen konsol på bakgas manometern rekommenderas.
– Dräkt: Torrdräkt modell skal, 2st benfickor. Fickorna skall vara av modell bellowed med kardborre öppning.
– Underställ: rekommendation 400gr Thinsulate
– Torrhandskar stark rekommendation ”sleeve dryglove”
– Bottomtimer
– Tidtagare med sekunder
– Kompass: ej i konsol
– Wetnotes med minst 2st non mechanical pencils
– SMB rekommendation oral inflation
– Spool 30mt flätad polyesterlina
– Safetyspool 45mt flätad polyesterlina
– Reel: min 120mt flätat polyesterlina
– 7st Boltsnap rostfria
– 6st Double Ender rostfria
– 2st Frameless masker
– Kanisterlampa med Goodman handle 4,5ah 10W HID. Rekommendation 9ah 21w HID
– 2st  Backup lampor, rekommendation 3watts LED Inga uppladdningsbara batterier. Lampan måste tändas genom att man vrider lamphuvudet medurs.
– Fenor: stark rekommendation gummifenor typ Jetfin modell. Inga splitfenor
– Analysator: Rekommendation Analox

Generella krav:
– 16 år (målsmans tillåtande)
– Rescue eller motsvarande
– icke rökare
– Nitroxcertifierad
– Fullt frisk
– God fysisk form
– Kunna simma 400 m under 14 min
– Kunna simma 25 m under vattnet
– Kunna simma 800 m med all utrustning på ytan
– Behärska Engelska

Pris: 7.500 kr. Eleven betalar för träning, certifiering förtjänas.

Detta ingår i kurspriset
övningsgas nitrox 32%

Detta ingår inte i kurspriset
Teklite folder, Decogas 50% eller 100% 02, Trimix 28/25, encyklopedin, Bassäng entré, Transporter.

Schema ADV REC TX och övriga IANTD

Det finns för närvarande inga inplanerade kurstillfällen.

Nyhetsbrev

Ta del av nyheter & erbjudanden, fyll i din e-post nedan!