Produktbeskrivning

Surface Marker Bouy även kallad SMB.

Används för att markera position av dykare vid uppstigning, inför upphämtning av båt eller dylikt.

Inkluderar en 15m spool